DSC100

ວັນອັງຄານ, 20 ມັງກອນ 2015 by
ການເຄືອບຕ້ານການຂັດຂືນ

ການເຄືອບຂວດພາດສະຕິກດ້ວຍການເຄືອບຕ້ານການສຽດທານ

ເຄື່ອງພົ່ນສີດ (DSC100) ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາການຕິດແລະຂູດຂອງຂວດ PET. ການເຄືອບຕ້ານສະຖິດຖືກສີດລົງໃສ່ຂວດ PET ເພື່ອຫລີກລ້ຽງບັນຫາໃນເສັ້ນທາງການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຫຸ້ມຫໍ່ແລະກໍາຈັດຮອຍຂູດຢູ່ດ້ານນອກອອກຈາກຂວດ. ລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ pdf-folder ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

TOP